Kontrola dostępu - Warszawa

Elektroniczne urządzenia kontroli dostępu pozwalają ograniczyć częściowo lub całkowicie wejście osób niepowołanych do określonych pomieszczeń lub obiektów.

Podstawowymi urządzeniami stosowanymi w tego typu instalacjach są

szyfratory elektroniczne – użytkownicy posługują się 4 – 8 cyfrowym kodem,
czytniki elektroniczne – użytkownicy posługują się kartą lub chip – em elektronicznym,
radiolinie – użytkownicy posługują się pilotem elektronicznym – sterowanie na odległość,

Wymienione urządzenia są elektronicznymi sterownikami podzespołów, które w sposób elektromechaniczny blokują drzwi wejściowe. Najczęściej spotykanymi urządzeniami tego typu są rygle elektromagnetyczne i zwory elektromagnetyczne.

Dla prawidłowego funkcjonowania tego typu układów instaluje się dodatkowo mechaniczno-hydrauliczne lub elektromagnetyczne samozamykacze drzwi

Podstawowy system kontroli dostępu składa się z następujących urządzeń:

  1. czytnik (szyfrator ),
  2. karta magnetyczna lub chip (opcja),
  3. zasilacz prądu stałego,
  4. rygiel elektromagnetyczny (zwora elektromagnetyczna),
  5. instalacja elektryczna systemu,
  6. zamek drzwiowy wekslowy z okuciem gałka/gałka oraz wkładką Yale,
  7. samozamykacz drzwi.

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ - MONTAŻ KAMER I MONITORINGU


W przypadku wykorzystania zwory elektromagnetycznej nie można zastosować układu otwierania drzwi przy użyciu klucza. Wskazane jest, aby wejścia zabezpieczone systemem kontroli dostępu były monitorowane przez telewizję dozorową.


Wykorzystywane podzespoły mają 24 miesięczny okres gwarancji. W okresie gwarancyjnym przejmujemy na siebie obowiązek kontaktów z serwisem producenta, a także demontaż uszkodzonych podzespołów, transport do serwisu i ponowny ich montaż.

Producent na czas naprawy nie zapewnia urządzeń zastępczych, dlatego przygotowaliśmy specjalną ofertę, aby zapewnić ciągłość pracy zainstalowanych systemów. Więcej na ten temat w zakładce KONSERWACJE.